Екип

Нашият екип от

Специалисти

Специалистите, които практикуват в Медицински център “Хигия”, са утвърдени имена в медицината с опит и лично отношение към всеки пациент. Подбрани са така, че всеки пациент да намери нужното съдействие на място в медицинския център – без губене на време в обикаляне и търсене на специалисти в друго направление. 

Общопрактикуващ лекар

Д-р Димитър
Хаджиев

Д-р Димитър Хаджиев завършва средното си образование през 1982 г. в ЕГ „Гео Милев“ гр. Добрич с преподаване на немски език. Своята образователна степен магистър- лекар придобива през 1990 г. във ВМИ – гр. Варна.
Педиатър

Д-р Донка
Колева

Продължава обучението си в Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов“ гр. Варна специалност Медицина до ноември 1989 г. и през същата година започва работа в детско отделение на МБАЛ – гр. Каварна като педиатър.
Педиатър

Д-р Адриана
Хаджиева

Д-р Адриана Хаджиева завършва ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ гр. Варна с профил френски и английски езици. Своето висше образование продължава в Медицински университет София през 2017 г. и придобива специалност Педиатрия през 2022 г. 
Ортопед

Д-р Преслав
Пенев, д.м.

Д-р Преслав Пенев, д.м. е специалист ортопед-травматолог във Варна с голям
професионален опит и изявени интереси в областите на глезенната хирургия,
артроскопски и миниинвазивни процедури, протезиране на тазобедрена и колянна става, спортна травматология, детска травматология и хирургия.

Ендокринолог

Д-р Радина
Димитрова, д.м.

Д-р Радина Димитрова, д.м завършва медицина в МУ-Варна през 2010 г. След
дипломирането си работи в Спешно отделение за възрастни на УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, а от 2014 г. е част от екипа на Клиниката по ендокринология и болести на
обмяната.

Гастроентеролог

Д-р Николай
Георгиев

Д-р Николай Георгиев е специалист по Гастроентерология. завършва висшето си образование в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” гр.Варна през 2012 г., а през 2017 г. е специалист по Гастроентерология.
Кардиолог

Д-р Йордан
Киряков

Д-р Йордан Киряков е специалист кардиолог във Варна с над 10 години опит. Извършва диагностика, лечение и проследяване  на сърдечно-съдови заболявания, вродени и придобити сърдечни пороци, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушения./ ЕКГ, Ехокардиография, Холтер – артериално налягане, Холтер ЕКГ, велоергометрия./
Гинеколог

Д-р Ваня
Кирилова

Д-р Ваня Кирилова е акушер-гинеколог с близо 30-годишен опит в различни болнични заведения в България. Завършва висшето си образование в Медицински университет – Варна и през 2001 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология в Медицински университет – гр.София.
Дерматолог

Д-р Красимира
Тинова

Д-р Красимира Тинова е Дерматолог с над 30 години опит. Завършва висшето си образованието си през 1983 г. в Медицински университет гр. София. Своята специалност по Кожни и венерически болести придобива през 1995 г.
УНГ

Д-р Георги
Давидов, д.м.

Д-р Георги Давидов, д.м завършва образованието си в Медицински университет “Проф.
д-р Параскев Стоянов” гр. Варна през 2015 г. Придобива своята специалност по УНГ-
болести през 2020 г. и защитава успешно докторантурата си през 2022 г.

Гръден хирург

Д-р Михаил
Моцов

Д-р Михаил Моцов е лекар Гръдна хирургия, завършил своето висше образование в Медицински университет – гр.Варна през 2014 г. и придобива специалност по Гръдна хирургия във ВМА – гр.София през 2021 г.
Невролог

Д-р Радиана
Колева

Д-р Радиана Колева е специалист невролог с над 30 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система.
УНГ

Д-р Детелина
Стойкова

Д-р Детелина Стойкова завършва Медицински университет – Варна през 1989 г. Придобива своята специалност по Ушно-носно-гърлени болести през 1994 г. През годините е практикувала първоначално в Общинска болница – гр. Нови пазар, спешен център към МБАЛ „Света Анна“ гр. Варна, МЦ Сити Клиник гр. Варна, а от юли 2022 г. е част от екипа на Медицински център „Хигия“.
Уролог

Д-р Александър
Сандулов, д.м.

Д-р Александър Сандулов, д.м завършва медицина в Медицински университет – София през 2002
г. Своята специалност по Урология придобива през 2010 г. От 2012 г. към момента работи в
Клиника по урология УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна.

Детски ревматолог

Д-р Мартин
Бояджиев

Д-р Мартин Бояджиев се дипломира в Медицински университет – гр. София през 2013 г. От 2014 г. работи в I ДК в УМБАЛ „Света Марина" – гр.Варна, а от 2018 г. е асистент към катедра Педиатрия на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ гр. Варна, където е и редовен докторант.
Психолог

Стаменка
Русева

Стаменка Русева е психолог и завършва Медицински колеж Варна през 1993 г., специалност медицинска сестра. През 2008 г. придобива магистърска степен по Управление на здравните грижи в Медицински университет Варна.