Запази час онлайн

Д-р Адриана Хаджиева

Педиатър

Биография

Д-р Адриана Хаджиева завършва ГПЧЕ “Йоан Екзарх” гр. Варна с профил
френски и английски езици. Своето висше образование продължава в Медицински
университет София от 2011 г. до 2017 г. и придобива специалност Педиатрия през 2022 г.
Зачислена за докторант през 2020 г. с тема “Ранна диагностика, оценка на терапевтичния
подход и прогноза при деца с остри респираторни заболявания, лекувани в интензивно
отделение “. Асистент в Катедра по педиатрия към Медицински университет „Проф. П.
Стоянов“ гр. Варна. Работи към момента в Детско интензивно отделение към I-ва детска
клиника в УМБАЛ “Св. Марина” гр. Варна. Една от основателите на Медицински център
„Хигия“.

Научни интереси: Участва в научни форуми и конгреси в страната и чужбина.

Член на:

  • Българска педиатрична асоциация
  • Българско дружество по белодробни болести (БДББ)
  • Български лекарски съюз (БЛС)
  • European Respiratory Society (ERS)
  • European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC)
  • European Academy Paediatrics (EAP)
  • European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO)