Запази час онлайн

Д-р Ваня Кирилова

Гинеколог

Биография

Д-р Ваня Кирилова е акушер-гинеколог с близо 30-годишен опит в различни болнични заведения в България. Завършва висшето си образование в Медицински университет – Варна и през 2001 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология в Медицински
университет – гр.София.

През годините в медицинска практика е работила в Окръжна болница “Св. Анна” гр.Варна, Медицински център “Младост” гр.Варна, СБАЛАГ “Св. Марина” гр.Плевен, от 2011 г. и към момента практикува в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – ЕАД гр. Плевен като акушер-гинеколог в Клиника по Онкогинекология и Отделение по минимално инвазивна и лапароскопска хирургия, а от юли 2022г. се присъединява към екипа на Медицински
център “Хигия” гр.Варна.

В периода 2015 г. – 2019 г. Д-р Кирилова преподава в Медицински университет – гр. Плевен.

Д-р Кирилова е преминала множество курсове, част от които:

 • Курс по Хистероскопия, МУ – София, 2015 г.
 • Курс по Гинекологична оперативна техника, МУ – София, 2013 г.
 • Курс по Лапароскопия в гинекологията, I – ниво МУ – Плевен, 2010 г.
 • Курс по Оперативна гинекология, МУ – Плевен, 2010 г.
 • Курс по Новости в ендокринологията, МУ – София, 2011 г.
 • Курс по Безплоден брак и асистирана репродукция, МУ – София, 2010 г.
 • Курс по Диагноза и поведение при застрашен плод, МУ – София, 2010 г.
 • Курс по Пренатална диагностика на наследствените болести, МУ – София, 2010 г.
 • Курс по Детска гинекология, МУ – София, 2010 г.
 • Курс по Гинекологична ендокринология, МУ – София, 2008 г.
 • Курс по Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, МУ – Плевен, 2008 г.
 • Курс по Ехография и доплерова диагностика, МУ – София, 2008 г.
 • Курс по Ултразвук в акушерството и гинекологията, МУ – София, 2008 г.

Член на:

 • Български лекарски съюз (БЛС)
 • Българско дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)
 • Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ)
 • Европейска асоциация по минимално инвазивна хирургия (SERG)
 • Българска асоциация по Онкогинекология (БАОГ)