Запази час онлайн

Д-р Георги Давидов, д.м.

УНГ

Биография

Д-р Георги Давидов, д.м завършва образованието си в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна през 2015 г. Придобива своята специалност по УНГ-болести през 2020 г. и защитава успешно докторантурата си през 2022 г. Продължава своята кариера като специалист ушно-носно-гърлени болести УМБАЛ “Св. Марина” гр.Варна, а през м. юли.2022 г. е част и от екипа на МЦ „Хигия“.

Д-р Давидов взима участив в различни стажове („Hartmann Spital“ Wien, Österreich, Universitätsklinik Rostock) и кампании („Заедно в борбата със СПИН“, „Профилактика на захарен диабет“, „Education course in dental sleep medicine – Oral appliances for the treatment of snoring and obstructive sleep apnea”) и други.

С осъществени курсове по:

 • Ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища, Пловдив.
  2017 г.
 • Ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища, Пловдив.
  2018 г.
 • Ендоскопска дисекция на нос, околоносни кухини и слъзни пътища върху кадавър – 2018 г.
 • Ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища, Пловдив.
  05-08.03.2019 г.
 • Пролетна научна конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и
  гърлото“- 12 -14 април 2019 г.
 • Диагностични и терапевтични ендоскопски методи в областта на горните дихателни пътища. Системен подход при труден дихателен път.
  27-29.06.2019 г.

Д-р Давидов владее български, немски и английски език.