Запази час онлайн

Д-р Александър Сандулов, д.м.

Уролог

Биография

Д-р Александър Сандулов, д.м завършва медицина в Медицински университет – София през 2002 г. Своята специалност по Урология придобива през 2010 г. От 2012 г. към момента работи в Клиника по урология УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна. От 2018 г. е асистент в УС Урология към Катедра по хирургически болести – Медицински университет – Варна. През 2022 г. успешно защитава дисертационен труд на тема: „Комплексен подход при диагностиката и лечението на усложнените обструктивни уропатии на горния уринарен тракт в условия на спешност“.

С осъществени специализации в страната и чужбина:

  • Флексибилна уретерореноскопия и ЕКЛТ – гр. Анкара, Турция, 2016 г.
  • ПНЛ супайн позиция – гр. Барселона, Испания, 2018 г.
  • Симптоми от ДПП – гр. Милано, Италия 2018 г.
  • Лапароскопска урология 1 и 2 ниво – гр. Плевен,2015 и 2016 г.

Член на:

  • Българско урологично дружество
  • EAU (Европейска асоциация по урология)