Запази час онлайн

Д-р Димитър Хаджиев

Общопрактикуващ лекар

Биография

Д-р Димитър Хаджиев завършва средното си образование през 1982 г. в ЕГ „Гео Милев“ гр. Добрич с преподаване на немски език. Своята образователна степен магистър-лекар придобива през 1990 г. във ВМИ – гр. Варна. От 1998 г. е с призната специалност по
Анестезиология и интензивно лечение. От 2005 г. е със самостоятелна индивидуална практика за първична медицинска помощ и през 2017 г. придобива специалност по Обща медицина. Един от основателите на Медицински център „Хигия“.

Член на:

  • Европейската асоциация на анестезиолозите.
  • Български лекарски съюз

С осъществен курс по абдоминална ехография.
Притежава сертификат по здравен мениджмънт.

Владее английски, немски, руски и български език.