Д-р Атанас Костадинов

Кардиолог

Биография

Д-р Атанас Костадинов  придобива своята Магистратура по Медицина в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр.Варна през 2014 г.  Успешно започва да гради своята кариера в Кардиологията като част от екипите на Спешно отделение към МБАЛ “Света Марина” – гр.Варна, I-ва Клиника по кардиология – ДАИКИН към МБАЛ “Света Марина”-гр.Варна, ДКЦ I “Св. Клементина” гр.Варна и МЦ “ЕВРОМЕДИКА-КАВАРНА” гр.Каварна. Също така е бил част от екипа на МУ Варна като Хоноруван асистент по Кардиология (англоезично обучение). През юни 2022г. се присъединява и към Медицински център “Хигия” гр.Варна.

Сред професионалните компенции на д-р Костаниов са придобити сертификати по инвазивна кардиология и ехокардиография, участия в многобройни конференции и форуми, както и в международни семинари. 

Д-р Атанас Костадинов владее български, английски и немски език.