Запази час онлайн

Стаменка Русева

Психолог

Биография

Стаменка Русева е психолог и завършва Медицински колеж Варна през 1993 г., специалност медицинска сестра. През 2008 г. придобива магистърска степен по Управление на здравните грижи в Медицински университет Варна. Своята втора
магистърска степен по Психология получава през 2018 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Прилага идивидуален подход в областта на когнитивно-поведенческо консултиране и терапия и логотерапия и екзистенц анализ. Провежда индивидуални консултации с възрастни и деца над 12 години. Помага за преодоляването на следните състояния: емоционална нестабилност, депресия, бърнаут, здравна тревожност, житейски трудности, натрупан стрес, паническо разстройство, фобии, колебания в настроението, негативни емоционални състояния, ниска самооценка, посттравматично стресово разстройство, социална тревожност, проблеми във взаимоотношенията и други.

С Квалификации по:

  • Обучение в школата на когнитивно-поведенческото консултиране и терапия (личен опит, базови умения, специализирани умения);
  • Към момента преминава обучение по психотерапия/логотерапия към Българското дружество за логотерапия и екзистенц анализ.