Запази час онлайн

Д-р Преслав Пенев, д.м.

Ортопед

Биография

Д-р Преслав Пенев, д.м. е специалист ортопед-травматолог във Варна с голям професионален опит и изявени интереси в областите на глезенната хирургия, артроскопски и миниинвазивни процедури, протезиране на тазобедрена и колянна става, спортна травматология, детска травматология и хирургия.

Завършва Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна и придобива специалност Ортопедия и травматология във Варна. През 2016 защитава дисертационен труд на тема „Съвременни аспекти на диагностиката и лечението при лигаментарни увреди на латералната колона на глезенната става“ и придобива научно образователна степен „доктор“. Има магистратура по Здравен мениджмънт от 2017 г.

От 2015г. е хонорован асистент по Ортопедия и травматология, а от 2019г. е главен асистент към Катедра „Ортопедия и травматология“ – Медицински университет Варна.

Сертифициран специалист е за реконструктивна хирургия, артроскопия на големи и малки стави, теноскопия, миниинвазивна хирургия, ултразвукова диагностика на мускулоскелетната система и сонография на детска тазобедрена става.

Специализирал хирургия на глезен и ходило при:

  • проф. Фабиан Краус – Inselspital, Берн, Швейцария;
  • проф. Каятан Клос – Katholisches Klinikum Mainz, Германия;
  • специализация в AO Research Institute Davos, Швейцария със специфична насоченост – Диагностика и лечение на Лисфранк увреди.

Участник, лектор и инструктор на редица курсове и конгреси в България и чужбина. През 2020г. издава монографична книга със заглавие
„Латерална глезенна нестабилност“.

Ръководител на няколко научни проекта с международно участие.

Членува в

  • БОТА (Българска ортопедична и травматологична асоциация);
  • БААСТ (Българска асоциация по артроскопия и спортна травматология);
  • БДХХГ (Българското дружество по хирургия на ходилото и глезена);
  • ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy);
  • АО Foundation (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen – Switzerland).