Запази час онлайн

Д-р Николай Георгиев

Гастроентеролог

Биография

Д-р Николай Георгиев е специалист по Гастроентерология. завършва висшето си образование в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” гр.Варна през 2012 г., а през 2017 г. е специалист по Гастроентерология. Част от следдипломните квалификации и курсове, които д-р Георгиев е положил, са Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, Абдоминална доплерова ехография, Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия, Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия, Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография в Гастроентерология и други.

Д-р Георгиев развива своята кариера като част от екипите на МЦ Клиника Нова – Варна, МЦ Плазмамед клиник, УМБАЛ ”Св.Марина’’ ЕАД, Медицински Университет – Варна, а от скоро е сред специалистите на Медицински център “Хигия” гр.Варна.

Д-р Георгиев е чест гост лектор и провежда курсове на обучение на лекари, фармацевти, стоматолози. Той е преподавател към МУ-Варна на български и чуждестранни студенти до 01.2022 г. 

Д-р Н. Георгиев има интереси в областта на Ултразвукова и ендоскопска диагностика на гастроинтестиналния тракт и интервенционалната ендоскопия, диагностика, терапия и спешна ендоскопска хемостаза при остри кръвоизливи на гастро-интестиналния тракт, полипектомия, балонна дилатация на стенотични участъци, EMR, ESD, ERCP и други ендоскопски дейности.