Запази час онлайн

Д-р Мартин Бояджиев

Детски ревматолог

Биография

Д-р Мартин Бояджиев се дипломира в Медицински университет – гр. София през 2013 г. От 2014 г. работи в I ДК в УМБАЛ „Света Марина" – гр.Варна, а от 2018 г. е асистент към катедра Педиатрия на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ гр. Варна, където е и редовен докторант. През 2018 г. придобива специалност по Детска ревматология. Специализирал е в гр. София и Great North Children’s Hospital, Newcastle upon Tyne, UK. Автор и съавтор е на научни статии в български и чуждестранни издания, с участие в научни форуми и конгреси в страната и чужбина. Със сертификати за ставна ехография.


Интересите на д-р Бояджиев са в областта на диагностиката и лечението на автоинфламаторни заболявания, периодични синдроми и васкулити.


Член на PRINTO (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation).