Запази час онлайн

Д-р Йордан Киряков

Кардиолог

Биография

Д-р Йордан Киряков е специалист кардиолог във Варна с над 10 години опит.
Извършва диагностика, лечение и проследяване  на сърдечно-съдови заболявания,
вродени и придобити сърдечни пороци, сърдечна недостатъчност, артериална
хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушения./ ЕКГ,
Ехокардиография, Холтер – артериално налягане, Холтер ЕКГ, велоергометрия./

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Варна през 2007 г. и има придобита специалност по
Кардиология. През 2017 г. завършва магистърска програма по Здравен мениджмънт.

 

КВАЛИФИКАЦИИ

  • Член на Български лекарски съюз и на Българско дружество по кардиология;
  • Член на Европейското дружество по кардиология- ESC,
  • Участия в национални и международни конгреси по специалността.
  • Курсове за следдипломно обучение – Ехокардиография.

БИОГРАФИЯ

В лекарската си практика д-р Й. Киряков работи последователно в Център за спешна
медицинска помощ гр. Варна, МБАЛ "Св. Марина" Варна. В последните години д-р
Йордан Киряков е лекар кардиолог в екипа на Кардиологично отделение към ВМА-
МБАЛ Варна.