Запази час онлайн

Д-р Женя Танчева - Жекова

УНГ

Биография

Д-р Женя Танчева – Жекова е специалист по УНГ болести, с 10 годишен
медицински опит. Извършва консултативно- диагностични прегледи,
профилактика и лечение на ушите, носа и гърлото, аудио- и тимпанометрия.


Професионалните ѝ интереси са в областта на отоневрология, сънна апнея при
деца и възрастни и радиочестотна хирургия при УНГ болести.


След своето дипломиране започва работа в ,,МБАЛ- Добрич“АД в Отделение по
кожни и венерически болести. През 2015г. започва работа като лекар в Спешно
отделение ,,МБАЛ ,,Св. Анна“ гр. Варна . През 2016г. започва успешно
реализирана специализация по УНГ болести в Отделение УНГ към МБАЛ „Св.
Анна“ гр. Варна.


Към момента е част от екипа на УНГ отделение МБАЛ,, Св. Анна“ гр. Варна.

 

Образование
  • Магистър по “Медицина” в Медицински университет Плевен през 2014 г.
  •  Придобита специалност ,,Ушно- носно-гърлени болести“ през 2020 г. към
    Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” гр. Варна
Курсове
  • Клинична алергология през 2013г. гр. Плевен;
  • Диагностични и терапевтични ендоскопски методи в областта на горни
    дихателни пътища през 2019г. гр. Варна;
  • Акустична рино- и фарингометрия;
  • Професионална квалификация по ,,Отоневрология“ през 2022г. гр. Плевен;